هزینه های ساخت بازسازی

هزینه های ساخت بازسازی

مراحلی که باید برای محاسبه هزینه بازسازی بررسی شود:

۱)بررسی اولیه موقعیت پروژه و محدودیتهایی که برای بازسازی وجود دارد برای رسیدن به برآورد درست از هزینه بازسازی:

هر عملیات ساختمانی بسته به نوع پروژه ، زمان اجرای آن و موقعیت پروژه، دارای شرایط ویژه ­ای میباشد. یکسری محدودیتها، قوانین و ضوابط در هر ساختمان یا محله ای وجود دارد که باید در زمان بررسی اولیه، برنامه ریزی و برآورد هزینه، به آنها توجه شود.

زیرا تمام این محدودیتها، هرکدام به اندازه اهمیتشان، برای پروژه افزایش هزینه در بر خواهند داشت. این افزایش هزینه ها باید در مراحل محاسبه هزینه در نظر گرفته شود.

۲) تعیین مراحل و بخشهای مختلف پروژه بازسازی:

پس از بررسی اولیه، مراحل و بخشهای مختلف پروژه بازسازی را براساس برنامه ریزی اولیه، نظر کارفرما و پیشنهاد کارشناسان مربوطه تعیین می­نماییم.

بطور مثال، مراحل یک پروژه بازسازی میتواند عبارت باشد از: تخریب، بنایی یا دیوارچینی،  اجرای کناف، اجرای تأسیسات، کاشی­کاری و … .

پس از مشخص شدن مراحل مختلف پروژه، بخشهای مختلف هر یک از این مراحل نیز باید تعیین شود .

بطور مثال برای مرحله تخریب، بخشهای این مرحله میتواند عبارت باشد از: سقف آشپزخانه، کف آشپرخانه، سقف سالن، دیوار اتاق خواب، کابینتها، پنجره ها، کف واحد و ….

۳)برداشت ابعاد و اندازه های فضا و رسم پلان:

در ادامه باید ابعاد تمام فضاهایی که قرار است بازسازی شود را برداشت نموده و ثبت نماییم. بهترین و کاربردیترین حالت برای ثبت این اطلاعات، برداشت ابعاد کل فضا و رسم پلان آن میباشد. در مراحل بعدی محاسبات، مقادیر و حجم کار، به کمک این پلان ها بدست می آید.

اشتباه رایج در زمان برداشت ابعاد و رسم پلان این است که به زوایای مابین دیوارها توجه کافی نمی شود. برداشت پلان هر فضایی باید دقیق انجام شود و تنها برداشت طول دیوارها کافی نیست. حتماً باید از روش مثلث بندی یا هر روش دقیق دیگری برای برداشت ابعاد و اندازه های فضا و پلان استفاده شود .

۴)تعیین مدت زمان هر مرحله از پروژه بازسازی برای محاسبه هزینه بازسازی:

پس از تعیین مراحل و بخشهای مختلف پروژه بازسازی مورد نظر و تعیین ابعاد هر بخش، باید زمان اجرای هر مرحله از عملیات بازسازی، بصورت جداگانه، بررسی و محاسبه شود.

بخش بزرگی از هزینه بازسازی، دستمزد و هزینه های جانبی مانند صبحانه، ناهار، اجاره ابزار و لوازم و … به مدت زمان انجام هر عملیات وابسته است. بنابراین برای بدست آوردن این قبیل هزینه­ ها لازم است تا مدت زمان انجام هر عملیات در هر بخش از پروژه بازسازی مشخص شود.

همچنین برای اینکه برنامه ریزی دقیقی برای انجام پروژه مورد نظر انجام شود، لازم است تا مدت زمان اجرای هر بخش بصورت دقیق و جداگانه محاسبه شود.

۵) تعیین تعداد و تخصص نیروهای کار برای هر مرحله و بخش از عملیات بازسازی:

براساس ویژگی، ابعاد و مدت زمان اجرای هر بخش، پیش­بینی میکنیم که چه تعداد نیروی کارگری، استادکاری یا متخصص برای انجام آن بخش نیاز است. سپس این اطلاعات را در ردیف محاسبه هزینه هربخش، در ستون دیگری وارد مینماییم.

در این گام نیز همچون گام محاسبه مدت زمان اجرای هر بخش، به همپوشانی نیروهای کار توجه می­شود. چنانچه تعدادی از نیروهای اجرایی بتوانند بصورت همزمان, عملیات بیش از یک بخش را اجرا نمایند، تعداد نیروی انسانی برای بخشهایی که همپوشانی دارند بصورت مشترک درنظر گرفته می شود.

۶)تعیین دستمزد هر یک از نیروهای کار براساس قیمت روز:

در این گام دو ستون به جدول هزینه هر مرحله اضافه می نماییم. در ستون اول با عنوان “دستمزد هر نفر” ، دستمزد هریک از نیروهای کاری که در گام قبل تعیین نمودیم را وارد می­نماییم.

در ستون دوم با نام “دستمزد نیروی انسانی برای اجرای هر بخش”، حاصلضرب دو ستون مراحل قبلی یعنی ” تعداد نیروی کار انسانی مورد نیاز” و “مدت زمان اجرای هر بخش” با ستون “دستمزد هر نفر” که در همین گام اضافه شده است را محاسبه و وارد مینماییم.

۷) تعیین هزینه مصالح و ابزار مورد نیاز که باید خریداری و یا کرایه شود براساس قیمت روز:

در این بخش سه ستون به جدول هزینه­ ها اضافه می­شود.

ابتدا مقدار ابزار یا مصالح مصرفی مانند گونی نخاله و صفحه برش، ابزار مورد نیازی که می­بایست کرایه شود مانند هیلتی و … پیش بینی می­شود.

به این ترتیب یک ستون دیگر به جدول محاسبه هزینه بازسازی، با عنوان “ابزار یا مصالح مصرفی یا کرایه ­ای و تعداد آنها” اضافه می­شود.

سپس در ستون دیگری باعنوان “قیمت واحد ابزار یا مصالح” قیمت واحد هرکدام براساس قیمت روز وارد می­شود.

در ستون بعدی، با عنوان “هزینه ابزار یا مصالح مصرفی یا کرایه ­ای” ، حاصلضرب دو ستون قبلی، محاسبه و وارد می شود.

۸)محاسبه مجموع هزینه بازسازی برای هر مرحله:

برای محاسبه هزینه هر مرحله از عملیات بازسازی، دو ردیف در انتهای جدول اضافه می نماییم. مجموع مقادیر دو ستون “دستمزد نیروی انسانی برای اجرای هر بخش” و “هزینه ابزار یا مصالح مصرفی یا کرایه ­ای” محاسبه شده و در ردیف “مجموع مقادیر هر ستون” وارد می شود. مجموع دو عدد در این ردیف نیز “هزینه دستمزد، مصالح و ابزار” در آن مرحله از بازسازی می­باشد اما کل هزینه نیست. برای رسیدن به رقم نهایی هزینه باید مابقی محاسبات نیز انجام شود.

باید توجه داشت که مقادیر هزینه هایی مانند، هزینه صبحانه و ناهار، کرایه حمل نخاله­ ها که در مثال فوق، درمرحله تخریب قرارمی­گیرند، به چند حالت ممکن است در برآورد هزینه های مرحله تخریب محاسبه شوند.

مثلاً می­توان هزینه ناهار و صبحانه را به ازای هر نفر به مبلغ دستمزد روزانه آنها اضافه نمود و هزینه کرایه بار را بصورت یک ردیف، بعنوان یکی از بخشهای عملیات تخریب به جدول اضافه نمود و تعداد دفعات حمل نخاله را ضربدر کرایه هر بار حمل نخاله نمود تا هزینه آن محاسبه شود.

۹)تعیین نوع قرارداد و دستمزد پیمانکار:

برای برآورد هزینه بازسازی در این مرحله، باید ابتدا فرد یا شرکت بازسازی ساختمان متخصص مورد نظر تعیین شود.

بعد از آن باید دستمزد آن پیمانکار یا شرکت را که قرار است این پروژه را انجام دهد نیز به هزینه های پروژه اضافه شود. برای محاسبه دستمزد پیمانکار باید ابتدا نوع قرار داد مابین کارفرما و پیمانکار را تعیین نماییم.

۱۰)بررسی و تعیین هزینه های پیش بینی نشده در برآورد هزینه:

موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود، هزینه­هایی است که ممکن است به هر دلیلی در زمان برآورد هزینه قابل پیش­بینی نباشند.ممکن است بخشی از کار در برخی از موارد بیش از پیش­بینی ما بطول بی انجامد.ممکن است قسمتی از کار بدلیل خطای نیروی انسانی درست اجرا نشده و لازم باشد بار دیگر تکرار شود.ممکن است به دلیل ممناعت همسایه ها و یا شهرداری، وقفه ­ای در کار ایجاد شود.

ممکن است بدلایل مختلفی که کاملاً خارج از کنترل ما است، قیمت­ها و جو حاکم بر بازار ملتهب شده و فروشندگان مصالح و اجناس، محصولات خود را نفروشند.ممکن است قیمتهای برآورد شده برای اجناس، به یکباره در مدت زمان کوتاهی چندبرابر شوند.و یا دلایل بسیار دیگری که ما بارها در طول پروژه­ هایی که اجرا نموده ­ایم با آنها روبرو شده ­ایم.

برای چنین شرایطی و اینگونه هزینه های غیر قابل پیش­بینی، درصدی به مبلغ هزینه بازسازی پیش­بینی شده اضافه می­شود. این درصد بسته به نوع پروژه، موقعیت زمانی و مدت پروژه تعیین می­شود.

۱۱)محاسبه رقم نهایی هزینه بازسازی با استفاده از جمع کردن هزینه های محاسبه شده در مراحل قبلی:

به این ترتیب با جمع کردن هزینه های زیر رقم نهایی هزینه بازسازی پروژه مورد نظر بدست می ­آید:

  • مجموع هزینه مراحل مختلف پروژه که از جدول هزینه هر مرحله محاسبه می­شود.
  • دستمزد پیمانکار که بسته به نوع قرارداد تعیین می­شود.
  • هزینه های پیش­بینی نشده که درصدی از کل هزینه های برآورد شده درنظر گرفته می­شود.
  • هزینه مربوط به اخذ جواز درصورت نیاز.
  • هزینه بیمه حوادث پروژه که بدون شک باید پیش از آغاز بازسازی و با تمام آیتمهایی که به پروژه ارتباط دارد تهیه شود. تحت هیچ شرایطی نباید برای کاهش هزینه بیمه، آیتم مهمی از بیمه ای که تهیه می­شود حذف شود.

گروه مهندسی معماری و طراحی داخلی نگین صدری با بررسی ساخت بازسازی ؛بهترین بازسازی پرو‍‍‍‍‍ژه های شما را با حداقل هزینه های ممکن انجام می دهیم.

گروه مهندسی معماري و طراحي داخلي نگين صدري
•طراحي داخلي •طراحي نما
•طراحي محوطه
•دكوراسيون •بازسازي
•فرنيش و چيدمان لوكس
٠٩١٢٨١١٣٨٥٦


Negin sadri architectural group
•interior design
•exterior design
•renovation
•decoration
Telegram / call 00989128113856 095

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Open chat
سلام به خدمات طراحی ما نیاز دارید ؟
گروه مهندسی معماری نگین صدری
سلام جهت مشاوره طراحی با ما در ارتباط باشین